Grauwe Vliegenvanger ©2023 ErBeeFoto

Door de Polders: Wulp en Grauwe Vliegenvanger!

Soms tref je het wel heel erg met lichtval én de vogels die je tegenkomt onderweg! Voor het eerst ooit een Grauwe Vliegenvanger op de foto. Naast de Grauwe Vliegenvanger trof ik onderwerg een Grote Zilverreiger, Wulp, een veld vol kieviten en een mooi poserende Aalscholver!

Vanavond een rondje gemaakt door de polders in de omgeving: de Beswerdpolder, Polder Joeswerd en Medenertilsterpolder.

Weer een paar mooie aanvullingen voor mijn lijstje op Waarneming.nl! Vooral de Grote Zilverreiger was onverwacht want op nog geen twintig meter afstand van mij in het water aan het foerageren.

Grauwe Vliegenvanger

De Grauwe Vliegenvanger (foto boven) staat in Nederland helaas op de Rode Lijst. De Grauwe Vliegenvangers “houden zich vooral op in bosranden en open bossen. Vanaf één of meerdere vaste uitkijkposten maken ze korte snelle vluchten achter vliegende insecten aan, die vaak in de lucht gevangen worden of van bladeren worden afgepikt.” (vogelbescherming).

De Nederlandse populatie van het vogeltje is tussen ca. 1990-2015 met maar liefst 5% per jaar afgenomen maar inmiddels gelukkig weer gestabiliseerd. De kans dat je ze ziet is echter klein, omdat er slechts ergens tussen de 17.000-23.000 broedparen zijn én het een onopvallend vogeltje is.

Zelf dacht ik eerst dat er een musje in de boom zat, maar zag op tijd dat het snaveltje en gedrag toch anders was. Dus snel de camera gepakt en gelukkig kon ik ‘m vastleggen.

Grote Zilverreiger

Normaliter zijn Zilverreigers snel verdwenen als je er aan komt fietsen of lopen, maar deze niet.

De Grote Zilverreiger bleef geconcentreerd langs de waterkant naar eten zoeken. En zo had ik uitgebreid de gelegenheid deze prachte vogel te fotograferen. Net als de Aalscholver, die zich ook weinig van mij aantrok en een paar mooie poses aannam.

Eigenlijk horen de Grote Zilverreigers niet in Nederland, het zijn ‘exoten’. Maar ze kunnen zich hier goed handhaven.

“Door het beschikbaar komen van geschikte leefgebieden heeft deze hagelwitte reiger zijn verspreiding inmiddels uitgebreid tot in Nederland. De Oostvaardersplassen vormen hier het belangrijkste bolwerk. Dit gebied is de springplank vanwaar andere gebieden inmiddels gekoloniseerd worden.” (Vogelbescherming).

Hoewel de aantallen niet groot zijn zie ik ze in onze regio met regelmaat.

Door de Polders

Gisteren viel het mij een beetje tegen wat ik onderweg tegenkwam, uitgezonderd de Ree en vlinders uiteraard. Vandaag had ik dus  een paar mooie treffers – vooral op het gebied van de vogels.

Naast vogels ook veel (nieuwsgierige) pinken en koeien onderweg.

Vooral de pinken vinden het enorm interessant als je stilstaat om wat water te drinken en verdringen zich aan de kant van de sloot. Dan moet er natuurlijk ook een foto gemaakt worden!

Wulp

Naast de Grote Zilverreiger en Grauwe Vliegenvanger trof ik tot slot ook nog twee wulpen aan in het weiland. Een wulp kom ik ook niet zo vaak tegen. Ik moest ze vanaf vrij grote afstand vastleggen maar het is vrij aardig gelukt.

Foto’s

De gevolgde route is terug te vinden via Strava. Klik op een van onderstaande foto’s voor groot formaat.

Deel dit bericht: