Fryske Akademy, Leeuwarden

Nieuwe Kanaal, Fryske Akademy en de Oldhove in Leeuwarden

In Leeuwarden, een prachtige stad met een rijke historie, kom ik met enige regelmaat. Omdat er dochters wonen, omdat ik er voor het werk soms ook moet zijn. Op de pagina ‘Stad en Dorp’ heb ik ook een serie foto’s van Leeuwarden en andere dorpen en steden.

Net als veel andere steden heeft Leeuwarden ook veel leuke hoekjes en plekken. En lang al die plekken ken ik niet, laat staan dat ik er foto’s van heb gemaakt.

Afgelopen weekend waren we bij een van de dochters op bezoek en heb in de buurt wat foto’s gemaakt. Vandaag moest ik voor het werk wederom in Leeuwarden zijn. Met de smartphone nog een paar ‘snapshots’ gemaakt.

Nieuwe Kanaal

Op 25 november 2020 bestond Het Nieuwe Kanaal in Leeuwarden 125 jaar. Een kanaal van 1700 meter, helemaal met de hand gegraven.

Het Nieuwe Kanaal toont het economisch belang van water voor Leeuwarden en Friesland aan. Transport over water was tot zo’n honderd jaar geleden veruit de belangrijkste transportader. Wegen en het spoor kwam pas mondjesmaat op eind negentiende eeuw. Leeuwarden kende aan de oostkant twee waterwegen, het drukbevaren Vliet en de Potmarge. Langs het Vliet was veel bedrijvigheid, pakhuizen en werfjes grensden aan deze levensader. Via de Potmarge werden voornamelijk tuinbouwproducten verscheept.

Het vervoer met steeds grotere en motorisch aangedreven schepen vereiste bredere vaarwegen. De enige bruikbare oplossing was het graven van een nieuwe waterweg. Die zou moeten dienen als verbinding tussen de bestaande wateren van Groningen naar Lemmer. Na twaalf jaar gesteggel en voorbereiding ging in 1894 letterlijk de eerste spade de grond in. Met de hand werd 1.700 meter kanaal met een breedte van 30 tot 40 meter gegraven. Op 25 november 1895 werd het in gebruik genomen. (Museumhaven Leeuwarden)

Tijdens het foto’s maken bij het Nieuwe Kanaal kwam er tot mijn verrassing een buizerd overvliegen. Dat verwacht je niet echt in een stad.

Fryske Akademy

De Fryske Akademy (foto helemaal bovenaan) is een wetenschappelijk onderzoeksinstituut met betrekking tot de provincie Friesland en haar bevolking, taal en cultuur in de breedste zin.

De Fryske Akademy is onder andere gehuisvest in het Coulonhûs (1713). Er naast is de voormalige levertraanfabriek. Een muurschildering herinnert daar nog aan.

De levertraanfabriek werd gebouwd in het jaar 1869. De bekende firma Draisma van Valkenburg was jarenlang in het pand gehuisvest. In 1975 ging de fabriek dicht. Daarna betrok de Fryske Akademy het gebouw, die het vervolgens in 2018 weer verkochten aan de familie Gerlofs uit Wirdum. (Omrop Fryslân).

Keramiekmuseum Princessehof

Het Keramiekmuseum Princessehof is gevestigd in een pand gebouwd in 1693. Het is een herenhuis of (klein) stadspaleis.

Het gebouw bestaat uit een omstreeks in 1622 gebouwd gedeelte, en de restanten van een stins (Papingastins) die mogelijk uit de 15e eeuw dateert. In 1644 kwam het in bezit van het geslacht Van Aylva. In 1731 werd het als residentie aangekocht door Maria Louise van Hessen-Kassel, in de volksmond: Marijke Meu, de weduwe van Johan Willem Friso van Nassau-Dietz, prins van Oranje en stadhouder van Friesland, voorouder van het huidige Nederlands koningshuis. Zij bouwde een omvangrijke verzameling keramiek op, die nu deel uitmaakt van de collectie van het Keramiekmuseum. (Wikipedia)

Oldehove – de Scheve Toren van Leeuwarden

Natuurlijk kan de Oldehove niet ontbreken als je even rondwandelt in Leeuwarden. De beroemde scheve toren van Leeuwarden gebouwd in de 16e eeuw en nooit afgemaakt werd omdat de toren tijdens de bouw al begon te verzakken.

Foto’s Leeuwarden

(klik op afbeelding voor groter formaat)

Deel dit bericht: