Dagpauwooig - Vloeivelden Suikerunie

Vloeivelden Suikerunie – Geoorde Fuut, Kneu, Visdief, TjifTjaf en vlinders

De Vloeivelden van de Suikerunie zijn voor vogelliefhebbers een perfecte plek om te genieten van een groot aantal vogels. Kleine Karekiet, Geoorde Fuut, Kneu, TjifTjaf, Scholekster, Kokmeeuw, Visdief, Aalscholvers en uiteraard veel verschillende soorten eenden. Ik kwam ze vandaag allemaal tegen bij de voormalige Vloeivelden van de Suikerunie Groningen.

Vloeivelden Suikerunie

De vloeivelden van de voormalige suikerfabriek van Suikerunie zijn feitelijk een ‘verrommeld’ terrein dat grotendeels door de natuur terug genomen is. Naast de voormalige vloeivelden vind je er ook nog een paar oude bunkers, door de Duitsers in de 2e Wereldoorlog daar gebouwd.

Een natuurgebied dat (officieel) geen natuurgebied is. En, wat ik zo mooi vond, zo totaal anders dan alle ‘nieuwe natuur’ die we hier in de regio hebben. Die gebieden lijken allemaal op elkaar en zijn door mensen gemaakt. Dit gebied is daarom zoveel unieker en ik denk zeker dat ik hier, voor zolang het nog mogelijk is, vaker naar toe zal gaan!

Het is een heel interessant terrein. De oude fabriek, de activiteiten die er plaatsvinden. Maar naast de oude suikerfabriek, waar de voormalige vloeivelden liggen, is het minstens even interessant of eigenlijk nog veel interessanter.

Ik heb mijn lijstje bij waarneming.nl weer van een aardige update kunnen voorzien na vandaag!

Wandelroute Vloeivelden Suikerunie

Je bereikt de vloeivelden via het terrein van de voormalige suikerfabriek (zie kaartje hierboven, Strava) via de loop/fietsbrug over het water. Het is niet aangegeven waar je de vloeivelden kunt vinden maar een bewoner wees mij vriendelijk waar ik langs moest.

Als je rondom de vloeivelden loopt is de route ongeveer 5 kilometer. Ik ben echter ook even van de ‘gebaande paden’ afgegaan en heb daarmee ongeveer 6 kilometer gelopen. Het was er heerlijk rustig, af en toe een andere wandelaar (vaak met camera of verrekijker) en een keer een stel op de fiets.

Het rondje fietsen is mogelijk maar ik raad het niet echt aan, er zitten nogal wat oneffenheden in het ‘wegdek’ en het wordt ook niet echt meer onderhouden. Betreden van het gebied is dan ook op eigen risico.

Plannen Gemeente Groningen bedreigen gebied

De Gemeente Groningen is helaas van plan dit gebied volledig om zeep te helpen ten behoeve van woningbouw. Er lopen inmiddels diverse rechtszaken over.

De gemeente is bezig met natuurcompensatiegebied aan te leggen voor onder andere de geoorde fuut en verschillende soorten vleermuizen. Men is vooruitlopend om de uitkomst van de rechtszaken en bezwaren al wel begonnen met het dempen van de zogenaamde waswatervijver.

Vloeivelden Suikerunie

Daarnaast, ter compensatie van het vernielen van de spontaan ontstane natuur hier, wil men bij Polder De Oude Held een “compensatiegebied” gaan aanleggen. Ten koste van Polder De Oude Held, wat een uniek landschap en gebied voor weidevogels is.

Daartegen is niet gering verzet en zijn dan ook bezwaren ingediend. “Het hele gebied dat nu optimaal is ingericht voor de weidevogels, zal door de inrichting voor de andere soorten namelijk zijn functie voor de weidevogels grotendeels verliezen.”, zo zeggen de bezwaarmakers en natuurorganisaties.

Geoorde Fuut

De eerste verrassing vandaag was dat ik de genoemde geoorde fuut tegenkwam, ik was er niet eens echt naar op zoek. Eigenlijk hoopte ik wellicht een ijsvogeltje tegen te komen maar helaas gebeurde dat niet. Die kans was ook nogal klein.

Je kunt als gemeente alternatieve gebieden inrichten en denken dat je de natuur naar je hand kunt zetten, de dieren kiezen zelf waar ze willen gaan en staan, zo blijkt.

Voor het eerst dat ik ooit een geoorde fuut tegenkwam en dan ook nog op de foto krijgen, de week kan nu al niet meer stuk! Gelukkig, ondanks tegenlicht, een redelijke foto. Even later zag ik er nog een maar te ver weg voor een foto. Ik was niet de enige die ze had gezien, een andere wandelaar heeft ze beide op de foto gezet.

De aantallen broedparen fluctueren en schommelen in goede jaren rond de 500. Kerngebieden zijn de Drentse en Noord-Brabantse vennen. De geoorde fuut broedt vaak in gezelschap van kokmeeuwen. [..] Het luistert nauw bij de broedgebieden van de geoorde fuut. De soort broedt in kleine, ondiepe wateren die rijkelijk begroeid zijn en voldoende voedsel, vooral insecten en hun larven, bieden. (Vogelbescherming).

Op Waarneming.nl wordt de vogel als ‘vrij algemeen’ gemarkeerd maar met zo’n 500 broedparen is het niet bepaald een veel voorkomende watervogel uiteraard. Voor mij de eerste keer dat ik er een zag en ook nog kon vastleggen!

Visdief in vlucht

Naast de geoorde futen ook een redelijk aantal visdieven actief. Verschillende pogingen gewaagd, uiteindelijk is een foto overgebleven van een visdief die recht op mij aanvloog.

Aalscholver

Naast de vele meeuwen en eenden trof ik er ook aardig wat aalscholvers aan, vlinders zoals de dagpauwoog en oranjetipje (geen foto), een prachtige Kievit dit ik van erg dichtbij op de foto kon krijgen en scholeksters.

Kneu

Op het informatiebord stonden veel minder stoorten vermeld dan dat ik er tegenkwam. Vlakbij de uitgang van het terrein kwam ik nog een kneu tegen. Door de positie van de Kneu en het licht kon ik het maar moeilijk zien. De mannetjes zijn ook veel makkelijker te herkennen (rode borst). Het betrof hier dus een vrouwtje.

Omdat ik de vogel ter plekke niet herkende nam ik voor de zekerheid een paar foto’s. Via Waarneming.nl kwam ik er dus achter dat het hier een kneu (v) betrof.

TjifTjaf en Kleine Karekiet

Even daarvoor kwam ik een mooie TjifTjaf tegen. Op verschillende plekken had ik ze al gehoord, net als de kleine karekiet, maar ze lieten zich niet echt zien. Totdat ik langs het pad richting uitgang opeens een in de boom zag.

Foto’s Vloeivelden Suikerunie

Naast foto’s van de vloeivelden heb ik ook op het terrein van de voormalige suikerfabriek nog wat foto’s gemaakt, klik op een afbeelding voor groter formaat.

Deel dit bericht: